Nieuws van Ondernemend Hilvarenbeek

VTE-subsidie

Informatie vanuit de gemeente over de subsidie Vrijetijdseconomie (VTE) Hilvarenbeek en marketing. Vraag hem aan vóór 1 oktober!

Lees Meer
  40 Hits

Update stand van zaken Mierbeek Noord

Op 7 juli jl. heeft de commissie Ruimte vergaderd over het toewijzingsbeleid. Namens Ondernemend Hilvarenbeek heeft Twan Hesselmans ingesproken. Tijdens deze vergadering heeft de commissie Ruimte hun wensen en bedenkingen meegegeven aan het college van B&W over het beleid. De gemeente gaat nu aan de slag om deze opmerkingen te verwerken. Het toewijzingsbeleid wordt hierop aangepast. Zodra het college het nieuwe beleid heeft vastgesteld volgt opnieuw informatie. Lees hieronder de update die d...

Lees Meer
  131 Hits

Toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord

Op 7 juli as. wordt in de vergadering van de commissie Ruimte het toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord besproken. Hierover heeft Ondernemend HIlvarenbeek eerder al diverse malen overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren, meermalen met positief resultaat. Namens Ondernemend Hilvarenbeek zal ingesproken worden door Twan Hesselmans.  In het toewijzingsbesluit echter zijn een aantal zaken die Ondernemend Hilvarenbeek bepleit heeft, niet overgenomen. Omdat wij ons in de afgelopen periode fors inge...

Lees Meer
  219 Hits

Update stand van zaken Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft de gemeente de geïnteresseerden geïnformeerd dat het proces van ontwikkeling van bedrijventerrein Mierbeek-Noord vertraging heeft opgelopen. Voor het vaststellen van het toewijzingsbeleid wordt er eerst op 7 juli as. vergaderd door de commissie Ruimte. Volgens planning wordt het toewijzingsbeleid dan op 19 juli vastgesteld. Het uiteindelijke bestemmingsplan gaat dan in september naar de raad. De mail met informatie zoals die door de gemeente is verstuurd kun je hieronder lez...

Lees Meer
  161 Hits

Bewegwijzeringsborden

Ondernemingen die voor bezoekers van onze gemeente interessant zijn, kunnen bruine toeristische bewegwijzeringsbordjes laten plaatsen. Die kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Wil je daar meer informatie over? Neem dan even contact op met Pieternel Bakker van de gemeente. Je kunt haar mailen of bellen: 06-36174960

  185 Hits

Sterren in Hilvarenbeek!

Restaurant Pikaar heeft vandaag een felbegeerde Michelinster mogen ontvangen. Ondanks een lastige start in coronatijd heeft Cas Pikaar met zijn team een geweldige prestatie neergezet. Wij feliciteren hem en al zijn medewerkers van harte!

  155 Hits

Afvalfonds

Het afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in bedrijven (bijv. plastic verpakkingen, drankenkartons, glazen flesjes, kartonnen verpakkingen en blikjes). Het afvalfonds gaat voor deze verpakkingen een inzamelsysteem organiseren waar het afvalfonds de kosten voor draagt. Via het inschrijfloket kunn...

Lees Meer
  268 Hits

Bedrijventerrein Slibbroek-Noord

De planning voor bedrijventerrein Slibbroek-Noord is door verschillende omstandigheden wat gewijzigd. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de laatste voorbereidingen voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Slibbroek-Noord. Dit plan voorziet in werken, wonen en recreëren. Op een gedeelte van de bedrijfskavels komt ruimte voor een bedrijfswoning. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan voor de zomer ter inzage zodat het in het najaar vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Da...

Lees Meer
  350 Hits

Bedrijventerrein Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijzen die hierop zijn ingediend en eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan worden half april voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het bestemmingsplan behandeld in de raadscommissie om het vervolgens – wanneer alles volgens planning verloopt – op 16 juni 2022 vast te laten stellen door de gemeenteraad.   Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, start de insc...

Lees Meer
  330 Hits

Nieuwe winkeltijdenverordening

Inmiddels is de nieuwe winkeltijdenverordening ingegaan. Winkels in onze gemeente mogen alle dagen in het jaar tussen 06:00 en 22:00 uur geopend mogen zijn, met uitzondering van 4 mei na 19:00 uur. Dit betekent dat je geen ontheffing meer aan hoeft te vragen op bijvoorbeeld feestdagen of zondagen (tenzij je vóór 06:00 uur of ná 22:00 uur geopend wil zijn).  Via deze link kom je bij de verordening.

  307 Hits

Economisch Actie Plan

Hieronder vind je het complete EAP en de infographic die het plan beknopt weergeeft. Download PDF File Here Download PDF File Here

  364 Hits

Reacties vanuit het bestuur

Het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek heeft onlangs twee brieven gestuurd naar de fracties van de gemeenteraad, over de winkeltijdenverordening en over de voorgenomen verplaatsing van de Aldi naar bedrijventerrein Bukkum.

Lees Meer
  334 Hits

Torensroute en belevingsroute op Gorp

Een van de acties vanuit het Economisch Actie Plan is het ontwikkelen van nieuwe routes. In het afgelopen jaar is daarom druk gewerkt aan twee bijzondere routes: een belevingsroute op Gorp en een fietsroute langs de verschillende uitkijktorens in onze omgeving.

Lees Meer
  384 Hits

Even voorstellen: Francy Derix

Mijn naam is Francy Derix. Ik woon al bijna 20 jaar in Hilvarenbeek met een kleine tussenstop in Zwitserland. Schreef een aantal jaren columns in de Uitstraling. Eenmaal weer terug uit de Zwitserse bergen en weer aan de voet van de Beekse Bergen ben ik begonnen met mijn werk als uitvaartbegeleidster bij Harriet van der Vleuten.

Lees Meer
  445 Hits

Sámen maken we Brabant

Het goede leven is hier in Brabant te ontdekken, voor inwoners én bezoekers. Dat wil VisitBrabant samen met ons verder ontwikkelen en beter laten zien, met aandacht voor de toekomst. Samen werken we daaraan. Iedere dag. Want in de vrijetijdssector vinden Brabanders een belangrijk deel van hun dagelijks plezier en identiteit. In 2022 bouwen we stap voor stap weer aan een stevige leisuresector, waarin veel te beleven is.
Lees Meer
  394 Hits

Raadsinformatiebrief voortgang EAP in 2021

Om de raadsleden te informeren over de voortgang van het Economisch Actie Plan wordt jaarlijks een raadsinformatiebrief verstuurd. Het is de bedoeling eind 2022 opnieuw zo'n brief te versturen. De raadsinformatiebrief wordt opgesteld door de verantwoordelijke ambtenaar (Jeske van Dommelen) in samenspraak met Ondernemend Hilvarenbeek en vervolgens door het college aan de raad gestuurd. 

Lees Meer
  408 Hits

DPO/winkelstructurenonderzoek en verplaatsing Aldi

Op 11 januari 2022 heeft ons college een besluit genomen over het verzoek van Aldi om uit te breiden en te verplaatsen naar locatie Gé Simons op de Bukkum. In bijgevoegde brief lezen jullie meer over dit besluit. Deze brief wordt vanmiddag bezorgd bij alle omwonenden van Aldi aan de Bloemenstraat en bij de omwonenden op de beoogde nieuwe locatie (bij Gé Simons). Ook alle ondernemers op bedrijventerrein Bukkum ontvangen deze brief. De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief kun je hier lezen.

Lees Meer
  385 Hits

Bestemmingsplan Mierbeek-Noord

Inmiddels ligt het bestemmingsplan Mierbeek-Noord ter inzage tot 8 februari 2022. Ondernemend Hilvarenbeek bekijkt, samen met de werkgroep bedrijventerreinen, of er zaken zijn waarop geacteerd dient te worden. Op- of aanmerkingen zijn welkom, als je ze vóór 1 februari bij ons aangeeft, kunnen ze eventueel meegenomen worden. Je kunt het plan bekijken via deze link.

  377 Hits

Subsidie corona toegangsbewijs

De gemeente heeft de subsidieregeling wat concreter gemaakt omdat het niet helemaal duidelijk was wat ondernemers aan moeten leveren om aan te tonen dat ze kosten hebben gemaakt voor de controle van de toegangsbewijzen. Meer informatie vind je op de website van de gemeente. Hieronder vind je de uitleg ook.

Lees Meer
  468 Hits

Update Slibbroek-Noord

Op 15 november organiseerde de gemeente een bijeenkomst over Slibbroek-Noord. Ze presenteerden die avond een nieuw schetsplan voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Slibbroek en de directe omgeving. Dat nieuwe schetsplan is tot stand gekomen met input van de omgeving. Na afloop van de avond boden ze iedereen de gelegenheid te reageren via een digitale enquête (maptionnaire).  Lees hier wat dit opleverde en hoe het vervolg er uitziet.

Lees Meer
  460 Hits

Meer informatie?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © ondernemendhilvarenbeek.nl

Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites