Skip to main content

Nieuws van Ondernemend Hilvarenbeek

Bedrijventerrein Slibbroek-Noord

20220404-120928blueprint-964630_640

De planning voor bedrijventerrein Slibbroek-Noord is door verschillende omstandigheden wat gewijzigd. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de laatste voorbereidingen voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Slibbroek-Noord. Dit plan voorziet in werken, wonen en recreëren. Op een gedeelte van de bedrijfskavels komt ruimte voor een bedrijfswoning. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan voor de zomer ter inzage zodat het in het najaar vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Dan volgt ook informatie over de exacte ligging en de grootte van de bedrijfskavels en uiteraard over de grondprijzen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld volgt de inschrijfprocedure. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële draagkracht van de inschrijver. Er wordt o.a. ook beoordeeld op de lokale binding van een ondernemer en op duurzaamheid.