Nieuws van Ondernemend Hilvarenbeek

Toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord

Op 7 juli as. wordt in de vergadering van de commissie Ruimte het toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord besproken. Hierover heeft Ondernemend HIlvarenbeek eerder al diverse malen overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren, meermalen met positief resultaat. Namens Ondernemend Hilvarenbeek zal ingesproken worden door Twan Hesselmans.  In het toewijzingsbesluit echter zijn een aantal zaken die Ondernemend Hilvarenbeek bepleit heeft, niet overgenomen. Omdat wij ons in de afgelopen periode fors inge...

Lees Meer

Update stand van zaken Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft de gemeente de geïnteresseerden geïnformeerd dat het proces van ontwikkeling van bedrijventerrein Mierbeek-Noord vertraging heeft opgelopen. Voor het vaststellen van het toewijzingsbeleid wordt er eerst op 7 juli as. vergaderd door de commissie Ruimte. Volgens planning wordt het toewijzingsbeleid dan op 19 juli vastgesteld. Het uiteindelijke bestemmingsplan gaat dan in september naar de raad. De mail met informatie zoals die door de gemeente is verstuurd kun je hieronder lez...

Lees Meer

Bedrijventerrein Slibbroek-Noord

De planning voor bedrijventerrein Slibbroek-Noord is door verschillende omstandigheden wat gewijzigd. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de laatste voorbereidingen voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Slibbroek-Noord. Dit plan voorziet in werken, wonen en recreëren. Op een gedeelte van de bedrijfskavels komt ruimte voor een bedrijfswoning. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan voor de zomer ter inzage zodat het in het najaar vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Da...

Lees Meer

Bedrijventerrein Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijzen die hierop zijn ingediend en eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan worden half april voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het bestemmingsplan behandeld in de raadscommissie om het vervolgens – wanneer alles volgens planning verloopt – op 16 juni 2022 vast te laten stellen door de gemeenteraad.   Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, start de insc...

Lees Meer

Economisch Actie Plan

Hieronder vind je het complete EAP en de infographic die het plan beknopt weergeeft. Download PDF File Here Download PDF File Here

Torensroute en belevingsroute op Gorp

Een van de acties vanuit het Economisch Actie Plan is het ontwikkelen van nieuwe routes. In het afgelopen jaar is daarom druk gewerkt aan twee bijzondere routes: een belevingsroute op Gorp en een fietsroute langs de verschillende uitkijktorens in onze omgeving.

Lees Meer

DPO/winkelstructurenonderzoek en verplaatsing Aldi

Op 11 januari 2022 heeft ons college een besluit genomen over het verzoek van Aldi om uit te breiden en te verplaatsen naar locatie Gé Simons op de Bukkum. In bijgevoegde brief lezen jullie meer over dit besluit. Deze brief wordt vanmiddag bezorgd bij alle omwonenden van Aldi aan de Bloemenstraat en bij de omwonenden op de beoogde nieuwe locatie (bij Gé Simons). Ook alle ondernemers op bedrijventerrein Bukkum ontvangen deze brief. De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief kun je hier lezen.

Lees Meer

Raadsinformatiebrief voortgang EAP in 2021

Om de raadsleden te informeren over de voortgang van het Economisch Actie Plan wordt jaarlijks een raadsinformatiebrief verstuurd. Het is de bedoeling eind 2022 opnieuw zo'n brief te versturen. De raadsinformatiebrief wordt opgesteld door de verantwoordelijke ambtenaar (Jeske van Dommelen) in samenspraak met Ondernemend Hilvarenbeek en vervolgens door het college aan de raad gestuurd. 

Lees Meer

Bestemmingsplan Mierbeek-Noord

Inmiddels ligt het bestemmingsplan Mierbeek-Noord ter inzage tot 8 februari 2022. Ondernemend Hilvarenbeek bekijkt, samen met de werkgroep bedrijventerreinen, of er zaken zijn waarop geacteerd dient te worden. Op- of aanmerkingen zijn welkom, als je ze vóór 1 februari bij ons aangeeft, kunnen ze eventueel meegenomen worden. Je kunt het plan bekijken via deze link.

Update Slibbroek-Noord

Op 15 november organiseerde de gemeente een bijeenkomst over Slibbroek-Noord. Ze presenteerden die avond een nieuw schetsplan voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Slibbroek en de directe omgeving. Dat nieuwe schetsplan is tot stand gekomen met input van de omgeving. Na afloop van de avond boden ze iedereen de gelegenheid te reageren via een digitale enquête (maptionnaire).  Lees hier wat dit opleverde en hoe het vervolg er uitziet.

Lees Meer

Update Mierbeek-Noord

 De gemeente heeft aan alle betrokkenen en geïnteresseerden een brief gestuurd waarin uitgelegd wordt wat de stand van zaken is rond het ontwikkelen van bedrijventerrein Mierbeek-Noord. Je vindt deze brief onderaan dit bericht. 

Lees Meer

Ruiterknooppunten

Ruiters te paard kunnen vanaf oktober maar liefst een route van 88 kilometer volgen binnen de gemeentegrenzen van Hilvarenbeek.
Lees Meer

Meer informatie?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © ondernemendhilvarenbeek.nl

Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites