Skip to main content

Economisch Actie Plan

Laatste nieuws

06 juli 2022
Deelnemers
Overheid
EAP
Bestuur
Op 7 juli as. wordt in de vergadering van de commissie Ruimte het toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord besproken. Hierover heeft Ondernemend HIlvarenbeek eerder al diverse malen overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren, meermalen met positief resultaa...
15 juni 2022
Deelnemers
Overheid
EAP
Inmiddels heeft de gemeente de geïnteresseerden geïnformeerd dat het proces van ontwikkeling van bedrijventerrein Mierbeek-Noord vertraging heeft opgelopen. Voor het vaststellen van het toewijzingsbeleid wordt er eerst op 7 juli as. vergaderd door de...
04 april 2022
Overheid
EAP
De planning voor bedrijventerrein Slibbroek-Noord is door verschillende omstandigheden wat gewijzigd. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de laatste voorbereidingen voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Slibbroek-Noord. Dit plan voo...

Economisch Actieplan 2020-2023

Op de dag van de ondernemer, vrijdag 20 november, hebben René van Diessen (voorzitter Ondernemend Hilvarenbeek en Ted van de Loo (wethouder Economische Zaken) hun handtekening gezet onder het nieuwe Economisch Actieplan (EAP). Ondernemers en gemeente zien het EAP als een belangrijk instrument om het ondernemersklimaat in Hilvarenbeek de komende jaren te versterken. Het EAP heeft een looptijd van vier jaar.

Het EAP is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Samen hebben zij in kaart gebracht waar ze zich de komende vier jaar op gaan richten en welke activiteiten ze samen gaan uitvoeren. Het EAP biedt ondernemers en gemeente meer houvast om verantwoorde (investerings)keuzes te maken.

Het EAP - en het bijbehorende uitvoeringsprogramma - zoomt in op de vier grootste pijlers van de Hilvarenbeekse economie: horeca, recreatie & toerisme, detailhandel, bedrijventerreinen en agrariërs.
Voor elk van deze sectoren is in kaart gebracht waar de komende vier jaar de accenten liggen en welke economische activiteiten uitgevoerd gaan worden. Met deze activiteiten willen ondernemers en gemeente het toeristisch-recreatief profiel van Hilvarenbeek versterken en de kwaliteit, uitstraling en beleving van het winkelgebied verhogen. Daarnaast staat ook uitbreiden en (re)vitaliseren van bedrijventerreinen én het bevorderen van de samenwerking op bedrijventerreinen hoog op de agenda. Ook is er aandacht voor de agrarische sector. Daar ligt de focus vooral op het gesprek aangaan met elkaar en maatwerkoplossingen bieden waar dat mogelijk is.

Het sleutelwoord in het EAP is samenwerking. Dat geldt voor alle  sectoren en alle betrokken partijen. Zowel in de regio als lokaal. Ondernemers en gemeente realiseren zich dat ze zonder een goede samenwerking lang niet zo krachtig zijn. Ze weten ook dat ze elkaar hard nodig hebben om de plannen uit het EAP uit te voeren. Bovendien is de urgentie om samen te werken en te vernieuwen in tijden als deze groter dan ooit.